saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSP-15
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSS-15
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSB-15
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSP-13
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSS-13
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSB-13
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSP-10
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSS-10
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSB-10
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSP-7
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSS-7
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSB-7
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSP-5
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSN-5
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSB-5
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSP-3
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSN-3
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSB-3
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSC-5
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSZ-5
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSY-5
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSC-3
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSZ-3
Saltplattor
saltbastu, saltkammare, Stockholm
PSY-3
Saltplattor

Kristallt stensalt är en naturlig joniserare vilken förbättrar luftkvaliteten effektivt genom att producera negativa joner. Luft joniserad negativt gör det möjligt att förbättra hälsotillståndet och agerar stödjande vid behandlingen av många sjukdomar såsom astma, lung och bronkit- sjukdomar, hjärtsvikt, efter den akuta hjärtinfarkten, hypertension, magsår och tolvfingertarm, magkatarr, psoriasis, hudinflammation, allergier, överkänslighet, olika typer av neuros, nedsatt immunförsvar mot stress och trötthet.