saltbastu, saltkammare, Stockholm
SCP
saltbastu, saltkammare, Stockholm
SBP
saltbastu, saltkammare, Stockholm
SNP
saltbastu, saltkammare, Stockholm
SPP
saltbastu, saltkammare, Stockholm
SYP
saltbastu, saltkammare, Stockholm
SZP
saltbastu, saltkammare, Stockholm
SBB
saltbastu, saltkammare, Stockholm
SCB
saltbastu, saltkammare, Stockholm
SNB
saltbastu, saltkammare, Stockholm
SPB
saltbastu, saltkammare, Stockholm
SYB
saltbastu, saltkammare, Stockholm
SZB

Kristallt stensalt är en naturlig joniserare vilken förbättrar luftkvaliteten effektivt genom att producera negativa joner. Luft joniserad negativt gör det möjligt att förbättra hälsotillståndet och agerar stödjande vid behandlingen av många sjukdomar såsom astma, lung och bronkit- sjukdomar, hjärtsvikt, efter den akuta hjärtinfarkten, hypertension, magsår och tolvfingertarm, magkatarr, psoriasis, hudinflammation, allergier, överkänslighet, olika typer av neuros, nedsatt immunförsvar mot stress och trötthet.