Med kunden i centrum
Vårt engagemang är 100 % i alla våra projekt oavsett om det är ett mindre eller större projekt. Vi strävar efter att ha en nära och tät dialog med våra kunder, för att diskutera lösningar och materialval, tider samt kostnader, så att det inte blir några överraskningar i slutändan. Vi sätter alltid våra kunder i centrum. Inte så konstigt egentligen - för det är ju din byggdröm vi förverkligar.


Kompetensnivån i företaget är hög och vi strävar efter att lära oss nya saker varje dag. Vi tar löpande del av nya tekniker, arbetsmetoder, material – ett genuint intresse för vårt hantverk gör att vi kan kalla oss för professionella fackmän. Vi och våra samarbetspartners innehar behörighetsutbildningar för att du som kund skall känna dig trygg att arbetet genomförs enligt svenska branschregler.

Ansvar

Vi har givetvis en allriskförsäkring via Trygg Hansa, men det viktigaste är att vi arbetar enligt föreskrivna metoder och regler samt jobbar med stor omtänksamhet. Vårt ansvar omfattar inte bara dig som kund, utan även våra medarbetare och samarbetspartners, vår omgivning och den naturliga miljön.

Byggkeramikrådet

Vi är medlem i branschorganisationen Byggkeramikrådet (BKR) som bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening (PER) och Kakelföreningen (KAF). BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV) är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

Säker Vatten

Vi samarbetar med behöriga elektriker och rörmokare. Våra elektriker har behörighet utfärdats av Elsäkerhetsverket som är ansvarig myndighet för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet. Våra rörmakare har behörighet utfärdats av Säker Vatten. Den är byggbranchorganisation som har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschreglerna och att minska risken för vattenskador.